Juridische informatie

Privacy

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en relaties. We zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstenverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De Anton Groep geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op de Anton Groep of haar website(s); (b) de rechten of bezittingen van de Anton Groep en haar website(s) te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt de Anton Groep deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven. de Anton Groep beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Ierland.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. De Anton Groep draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website(s) die u bezoekt.

Nieuwsbrief

Periodiek versturen wij een digitale nieuwsbrief waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Uw e-mail adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailjet. Het abonneebestand wordt door Mailjet opgeslagen op servers in de Europese Unie. Wij hebben Mailjet niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Mailjet kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien Mailjet hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Anton Groep
Poel 1
1713 GL Obdam
Nederland

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen dient u zich te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.